Nota Legal

L’informem de que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incorporades en un fitxer del qual es responsable Laia Álvarez Subirà, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada amb l’entitat que pugui ser del seu interès.
Laia Álvarez Subirà es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari únicament per a la finalitat anteriorment citada.
L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.
L’enviament de les dades implica l’acceptació de les clàusules exposades.
Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els terminis que estableix la Llei, pot fer-ho a la següent direcció: Carrer Ramon i Cajal, num. 18, baixos esq, 08012, Barcelona.