Respiratoria pediatrica

La técnica s’anomena AFE: Acceleració del fluxe espiratori.

La sessió la podem dividir en varies etapes:

El primer que fa el fisioterapeute és explicar la técnica als pares i fer un bon diagnòstic de l’estat del bebè ( simptomes, tos, alimentatció, estat del son, estat general, antecedents de bronquilitis, … )

I un diagnòstic respiratori observant la freqüència dels moviments del tórax, ascultació pulmonar, …

Desprès es fa una neteja de les vies aèries superiors introduint suero fisiològic a nivel nasal.

La técnica consisteix en presssions indolores sobre el tórax en els tres plans amb una mà abdominal mantinguda a nivel diafragmàtic que accelera el fluxe espiratori i facilita que remontin les secressions cap a la traquea. I amb l’altra mà, fem antepulsió faringiobucal on fem escopir les secressions del bebè conduint-les a nivell dels llavis per treure-les a l’exterior i així evitar que se les empassi.

Amb aquesta tècnica netegem el pulmó manualment sense necessitat de tants medicaments broncodilatadors. Com és el cas de les bronquiolitis no tractades en mans del fisioterapeuta.

I el fet de treure el moc a l’exterior evita que vagi a l’estòmac cosa que millora les seves ganes de menjar.

Serveis

Fisioteràpia

L’objectiu de la fisioteràpia i del fisioterapeuta és pre...

Llegir més

Osteopatia

Es la teràpia manual global, que aborda el individu a nivell est...

Llegir més

Salut

Una alimentació saludable es caracteritza per ser suficient, equ...

Llegir més

Respiratoria pediatrica

La técnica s’anomena AFE: Acceleració del fluxe espiratori. L...

Llegir més

Pre i post part

Prepart L’objectiu de la fisioteràpia durant el prepart es...

Llegir més

Uroginecologia

La fisioteràpia uroginecologica o reeducació del sol pèlvic mi...

Llegir més